Kezdőlap
https://tuzvedelmieloadoesfoeloadotanfolyamok.hu/

Részletek a tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
Szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó
A szakképesítés azonosító száma: 52 861 10
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400
 
EGYÉB ADATOK
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: -
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
Pályaalkalmassági követelmények: -
Elméleti képzési idő arány: 70%
Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
 
PÁLYATÜKÖR
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
A B C
FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítéssel
betölthető munkakörök(ök)
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi előadó
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzbiztonsági előadó
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzmegelőzési előadó
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzrendész
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi ügyintéző
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-    speciális információkat gyűjteni
-    elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
-    elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
-    tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket
-    tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
-    gyakorlatokat szervezni és értékelni
-    szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
-    ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni
-    vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
-    kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel
-    fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését
 
Kapcsolódó szakképesítések
A B C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
53 861 10 Tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés
 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosítója megnevezése
10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai
 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai szóbeli
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az építmények, létesítmények tűzvédelmi paramétereinek ellenőrzése, értékelése
A vizsgafeladat ismertetése:
A tűzvédelmi előadó jelölt feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelését végzi meghatározott adatok és körülmények alapján, amelybe beletartozik a tűzveszélyesség meghatározása, építmények tűzállósági követelményeinek ellenőrzése, oltóanyag-szükséglet meghatározása, kiürítési feltételek ellenőrzése, tűzszakaszméretek értékelése, tűzterhelési értékek meghatározása, tűzvédelmi szervezeti, szervezési és használati viszonyok szabályozása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása írásban.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
Központi írásbeli vizsgatevékenység –
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: -
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tűzvédelmi előadó feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
-    A tűzvédelmi jogok és kötelezettségek ismerete
-    A tűzvédelmi létesítési és használati követelmények ismerete
-    A tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök, beépített tűzvédelmi berendezések ismerete
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
 


Részletek a tűzvédelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

Részletek a tűzvédelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeiből

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 10
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

EGYÉB ADATOK

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
Pályaalkalmassági követelmények: -
Elméleti képzési idő arány: 70%
Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

PÁLYATÜKÖR

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
 
A B C
FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök(ök)
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi főelőadó
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi szakelőadó
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzbiztonsági főelőadó
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzmegelőzési főelőadó
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzrendész
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Tűzvédelmi szaktanácsadó
 
A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A tűzvédelmi főelőadó feladata elsősorban a legveszélyesebb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása, a beosztottak munkájának segítése, irányítása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, szabályozása, tervezése, irányítása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként vagy szolgáltatóként végzi gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatását.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-    információkat gyűjteni
-    elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
-    elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
-    tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
-    szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
-    ellenőrzési tevékenységet végezni
-    vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
-    kapcsolatot tartani külső szervezetekkel
-    kapcsolatot tartani a szervezeten belül
-    közreműködni a fejlesztések tűzvédelmének meghatározásában
-    irányítani az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét
-    közreműködni a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében
-    szervezni a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét
-    tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket
-    gyakorlatokat szervezni és értékelni
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
A B C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
A B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosítója megnevezése
10397-12 Tűzvédelmi főelőadó feladatai

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
A B C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító megnevezés a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
10397-12 Tűzvédelmi főelőadó feladatai gyakorlati, szóbeli
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az építmények, létesítmények tűzvédelmi paramétereinek ellenőrzése, értékelése
A vizsgafeladat ismertetése:
Feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelése vizsgafeladatban meghatározott adatok és körülmények alapján. A robbanásveszélyes terek létesítési szabályainak értékelése, mértékadó tűzállósági követelmények meghatározása, tűzvédelemben használatos méretezések és számítások belső összefüggései, tűzvédelmi tervdokumentáció értékelése, hasadó, illetve hasadó-nyíló felület méretezése, a tűzoltás erő- és eszközszámítása, a hő- és füstelvezetés szükségességének megállapítása és javaslattétel a megoldásra, a beépített tűzvédelmi berendezés szükségességének megállapítása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása írásban.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat ismertetése: -
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tűzvédelmi szakismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
-    A tűz elleni védekezés tervezése, szervezése
-    A tűzoltás tervezése és megszervezése
-    Tűzvédelmi technikai ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%


A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó képzés, tűzvédelmi szakvizsga Budapesten, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó képzés, tűzvédelmi szakvizsga Debrecenben, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó képzés, tűzvédelmi szakvizsga Dunaújvárosban, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó képzés, tűzvédelmi szakvizsga Győrben OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó képzés, tűzvédelmi szakvizsga Miskolcon, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó képzés, tűzvédelmi szakvizsga Szegeden ...; OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó tanfolyam, tűzvédelmi szakvizsga Budapesten, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó tanfolyam, tűzvédelmi szakvizsga Debrecenben, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó tanfolyam, tűzvédelmi szakvizsga Dunaújvárosban, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó tanfolyam, tűzvédelmi szakvizsga Győrben OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó tanfolyam, tűzvédelmi szakvizsga Miskolcon, OKJ-s tűzvédelmi előadó és OKJ-s tűzvédelmi főelőadó tanfolyam, tűzvédelmi szakvizsga Szegeden ...;  Hétvégi oktatási napok; Havi részletfizetés; A külföldi munkavállalást segítő Europass bizonyítvány...